Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Tento způsob léta….

3/2008  Okurky sklizeny a supermarkety zavážejí vánoční zboží. Odborníci mezitím hledají všestranně optimální trasování středočeské části dálnice D3. Práci jim ztěžuje to, že Krajský úřad stanovil stavební uzávěry jen pro jednu z variant. S prázdninami jsme se v přátelské atmosféře rozloučili koncertem v Pikovicích, kam přišli vyjádřit nesouhlas se „stabilizovanou“ trasou dálnice D3 i stovky těch, kteří tento hudební žánr jinak nevyhledávají.
V pátek 26. září odpoledne na ČT2 bude tomuto koncertu věnován pořad „Nedej se!“. Sdružení obcí Klid pořad příležitostně promítne z DVD.
Sjezd Zelených sice s českou hymnou otevřela i Óda na radost, ale jinak, počínaje projevem premiéra, který si nám postěžoval na své ovečky, až po obstrukce opozice do pozdních nočních hodin, to velká radost nebyla. Dobrý konec, ve volbě důvěryhodných osob do předsednictva a odvolání problematických členů Republikové rady, vše napravil.
Zářijové Jílovské noviny přinesly 2 články (Stč. kraje a jílovského starosty) na podporu „stabilizované“ varianty dálnice D3. Nejpozoruhodnější je tu věta „  návrh vedení D3 přes zámecký park Konopiště…pro Středočeský kraj není přijatelný“, která má v mdlejších čtenářích vzbudit dojem, že žertovná fotomontáž deníku Blesk má něco společného s některou alternativní variantou.
V dalším článku mě jílovský starosta nařkl, že jsem v minulém Zeleném Posázaví „napadl současné vedení města“, což je o to absurdnější, že v celém čísle jsou o vedení města jen 2 zmínky a to pochvaly za autobusovou zastávku a rozhlednu! Nevím, čím jsem si jeho pozornost zasloužil. Pokud je to důsledek zklamání, že za svého mandátu se nedočká slavného okamžiku, kdy bagry promění střed osady Kamenná Vrata v zející kráter dálničního zářezu, pak mou roli přeceňuje. Zatímco já jsem své dceři na její naléhání slíbil, že ke svým sedmdesátinám ukončím společenskou angažovanost a budu se věnovat rodině, okolo Jílového vznikly organizace SZ v Hradišťku, Kamenném Přívoze, Týnci nad Sázavou, Davli, Bratřínově, Bojanovicích, Dolních Břežanech, Psárech, Jesenici a Vestci. Řady zastánců zdejší krajiny tedy utěšeně rostou. Předvánoční Zelené Posázaví se těmto organizacím bude věnovat podrobněji.
V řadě obcí (a Jílové není výjimkou), působí rozpaky kácení z podnětu radnice. Zatím co v procesním právu hájí státní zástupce jiný zájem než obhájce, v případ kácení z iniciativy obce obě funkce splynou. Tento legislativní nedostatek může nahradit jen občanská aktivita. Můj článek na toto téma v Jílovských novinách pan starosta zkrátil, prý pro nedostatek místa. V plném znění, i s fotografiemi před a po kácení, si jej přečtete ve vývěsce na náměstí vedle schůdků. Zde jen uklidnění stromofobům: Naši předkové vysazovali lípy na návětrnou stranu domu jako ochranu před vichřicí, aby jim neodnesla střechu.
Podzim budiž pochválen!                                                                                                                        (oš)
21.10.2008 20:38:30
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one