Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Krajiny a motory

1/2009Hluk motorů, poničené lesní cesty, likvidace vzácných druhů rostlin a živočichů. Takovou daň si vybírá adrenalinová zábava jménem čtyřkolky. Ale ohroženi nejsou pouze zvířata, ale i pěší turisté a rekreanti, kteří v lese hledají odpočinek. Návrh řešení najdete v tomto  článku.
Jako každým rokem, procházel jsem i letos okružní turistickou trasu „Jílovské vyhlídky“, s barvami na opravu značek a nářadím na průklest a úpravu stezky.
Hluk motoru, který jsem slyšel, zatímco jsem se soustředil na úkol namalovat na hrbolatou kůru červenobílý čtverec, jsem s turistickou stezkou nedával do souvislosti. Že neprávem, jsem zjistil v posledním okamžiku a uskočil před řítící se čtyřkolkou. Coby řidič pociťuji uspokojení z toho, že když mi před auto vběhlo nějaké zvíře, vždy jsem dosud včas zabrzdil, i za cenu testu bezpečnostních pásů. Řidič čtyřkolky, pokud jsem dokázal sledovat, však pokračoval dále dosavadní rychlostí.
Problém čtyřkolek je variací známého problému terénních motorek. Co se legislativy týče, lesní a polní cesty, jakož i turistické stezky, jsou účelové komunikace, na nichž motorová vozidla, kromě dopravní obsluhy, nemají co dělat. Na druhé straně majitel pozemku, ať už soukromník, nebo obec, může tento pozemek čtyřkolkářům poskytnout, je-li přístupný z veřejné komunikace, není-li to v rozporu se zájmy sousedů ani s předpisy, chránícími životní prostředí. Osobně na jílovském katastru takový pozemek neznám, myslím, že řešení bude v rámci většího regionu.
Čtyřkolkáři z evropských zemí s dobrou (a vynutitelnou) legislativou hledají možnosti seberealizace u chudých sousedů, takže Transylvánské Alpy prý místo ducha hraběte Drákuly děsí řev motorů. Češi prý si zas jezdí zařádit na Poloniny, kde jim místo Nikoly Šuhaje odlehčují peněženky Ukrajinci, kteří se jako zahraniční dělníci obeznámili s našimi poměry. To prosím není návod k následování. Zemi máme jednu společnou a ničit ji na kterémkoli místě je stejně špatné. Je to výzva pro samosprávy, aby v rámci regionů, třeba v bývalých brownfields, pro tuto zálibu vytvořili vymezený prostor. A krajinu, jim mandátem svěřenou, chránili před nevratnými škodami.
Otakar Šmíd

 

06.10.2009 13:45:08
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one