Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Zemský patron se vrátil do své kaple v Lázních

Když se před léty Okrašlovací spolek propracoval kopřivami, bezinkami a stavební ssutí ke vchodu Svatováclavské kaple, nalezl jej zatlučený prkny. Postupně byly vchod i okna opatřeny kovanými mřížemi a v kapli se občas konaly komorní kulturní akce. Letos v létě se jedné takové akce, jako překladatelka, zúčastnila malířka Inka Delevová. Na novogotickém oltáři ji zaujal prázdný rám, zakončený lomeným obloukem. Rozhovor na toto téma vyústil v dohodu, že paní Delevová, za úhradu režijních nákladů, pro Okrašlovací spolek obraz namaluje. Zadání bylo dosti obecné, kníže Václav jako zemský patron v intencích Myslbekova pomníku.
Obraz byl hotov k Václavově svátku 28. září. Jelikož jsem v té době byl hospitalizován, navrhl Jirka Macák posunout vernisáž na výročí vzniku Masarykovy republiky 28. října, s tím že Václav i Masaryk jsou Čechům vzorem svým důrazem na zodpovědnost, čestnost, odvahu a starost o obecný prospěch. Vernisáž obrazu proto Jirka též doplnil výstavkou dětských prací o TGM.
Navzdory minimální propagaci se v kapli sešlo kolem 50 účastníků vernisáže. Obraz-olej na dřevě, na všechny udělal silný dojem. Čelní  pohled knížete v dobové zbroji na nakročeném bělouši dává oltáři s patinou času nový význam, jako by šlo o nedělitelný celek. Zpěvem středověké duchovní písně a Svatováclavského chorálu setkání obohatil Tomáš Svoboda. Význam zemského patrona pro dnešek přiblížila stať nedávno zesnulého historika Dušana Třeštíka „Mír svatého Václava“. Na závěr paní malířka pohovořila o motivech a symbolice obrazu a přečetla věcně související ukázky ze své literární tvorby.
Instalace obrazu v kapli vyvolala otázku ochrany proti povětrnosti, buď opatřením žaluziových okenic nebo oken. Před asi 20 lety zde ještě bylo obojí. Cihlová podlaha kaple se drolí a vyžaduje zpevnění, při zachování prodyšnosti. Práce je tedy stále dost. Oltářní obraz si můžete prohlédnout přes vchodovou mříž kdykoli, podzimní šikmé slunce ho dokonce odpoledne na čas ozáří.

           Otakar Šmíd

23.10.2008 12:41:25
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one