Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Cyklostezky, pěší zóny, nové aleje

Cyklostezky, pěší zóny, nové aleje - obrázek

Cyklostezky, pěší zóny, nové aleje - obrázek

Problémem mnohých českých měst je skutečnost, že se často příliš uzavírají do sebe, žijí svými lokálními starostmi a se svými sousedy spíše soupeří než spolupracují. Více než patnáctitisícové město Brandýs nad Labem – Staré Boleslav se v poslední době snaží jít opačnou cestou.
Důkazem jsou nově vznikající projekty cyklostezek, koňských stezek, vycházkových promenád a turistické vodní cesty, propojující okolní města a vytvářející lákavou destinaci k projížďce místními lesy a cestami na koni, na kole, loďce nebo i k tomu vhodných úsecích na kolečkových bruslích. Nevytváříme „ekologické“ asfaltové dálnice podél labských břehů, ale úseky stezek a promenád , které jsou v nejbližším okolí řeky projektovány technologií minerálního betonu, kterým jsme v loňském roce úspěšně realizovali projekt Alej prvňáčků propojující městské sídliště s kilometr vzdáleným Hrušovským rybníkem. Hlavními projekty pro rok 2008 jsou Labská cyklostezka spojující Brandýs nad Labem – Starou Boleslav s Kostelcem nad Labem na straně jedné a s Lázněmi Toušení na straně druhé. Zájem o napojení na tuto stezku, jejíž jednou z částí je tzv. Labská promenáda v okolí brandýského zámku, projevila již další města při řece Labi. Pro kola jsme vyznačili i novou cyklotrasu spojující zámek v Brandýse nad Labem se zámkem Ctěnice. Společnou historii máme i s přerovským zámkem, který bychom také rádi spojili novou cyklotrasou. Paralelně s těmito projekty připravujeme studii obnovení turistické lodní dopravy spojující naše město po řece s Mělníkem na dolním úseku Labe a Nymburkem na úseku horním. Součástí těchto projektů je i revitalizace po desetiletí zanedbávaného parku – bývalého přírodního koupaliště u Labe s názvem Ostrůvek, kde každoročně pořádáme závody netradičních plavidel a nejen pro děti „mistrovství světa“ v házení žabek na Labi s názvem Polabská žabka. Díky vlivu zastupitelů za Stranu zelených na místním politickém poli se daří tyto projekty prosazovat a realizovat. Některé z nich jsou předkládány do operačních programů v rámci strukturálních fondů EU pro období let 2007-2013. Naše projekty dokazují, že i bez větší intervence Středočeského kraje mohou města se zaměřením na „zelenou politiku“ vytvářet úspěšné projekty zlepšující životní prostředí ne ve smyslu řešení globálních ekologických problémů, ale jako příjemné místo k životu pro obyvatele města a širšího regionu, kde nečoudí komíny a příroda a krajinný ráz i v rámci územního plánu hraje prim.


Miroslav Šnaiberk 

17.12.2008 12:04:04
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one