Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Zelení si váží práce dobrovolných hasičů

Starosta Jílového u Prahy Ladislav Čmelík a starosta Sboru dobrovolných hasičů Jiří Smola v zářijových Jílovských novinách ostře napadli předsedu zelených Otakara Šmída za úsměvnou glosu ze srpnového Zeleného Posázaví. Zelení v Jílovém u Prahy protestují proti takovémuto ostrakizování a překrucování textů, jak to učnil Čmelík a Smola v zářijových JN. Zde je odpověď přímo Oty Šmída.
V projevech solidarity, kterých se mi dostává po zveřejnění článků pánů Ing. Smoly a Ing. Čmelíka v zářiových JN, se opakuje připomínka patálií, které měl Miloš Forman po natočení filmu „Hoří má panenko“. Nebudu jej následovat k oskarovým výšinám. V sedmdesáti je pozdě začínat. Kdyby se mě oni pánové zeptali, jaký mám názor na hasiče, asi bych promluvil o Černobylu, o dvojčatech WTC v New Yorku, záplavách na Moravě a následně v Čechách, o tom, že od té doby, co nám víc než útok nepřátelských armád hrozí havárie rizikových technologií, akce teroristů a klimatické katastrofy, je význam hasičů srovnatelný s armádou, ne-li větší. Nezeptali se a na mou pár řádkovou úsměvnou noticku reagovali jeden a půl stránkovou konfrontací. Píšu do JN 10 let, co jsem v penzi, pravidelní čtenáři mé názory znají. Ostatním je určena tato odpověď:
V červnovém Zeleném Posázaví jsem opravdu napsal krátký kritický článek, který se osobně dotýkal pana Ing. Smoly. Taxativně v něm vyjmenovávám politické subjekty, které v minuĺém zastupitelstvu města zmařily záměr instalovat semafor ve vyústění jílovské silnice na benešovskou v Jesenici, kde jílovští řidiči denně tráví čas čekáním. Zastupitelem jednoho z těchto subjektů byl i pan Ing. Smola. Jeho článek se však netýká této kritické stati, ale neutrálního večerníčku o Patovi a Matovi, kteří vždy mají dobrou snahu, ale nějak se to zamotá. Personifikovat tyto postavy na konkrétní osoby města je vyloučené: někdo jiný ve skutečnosti opomněl včas vyžádat stanovisko krajských památkářů, někdo jiný zametá listí. U vědomí, že stromům život stejně nevrátím, pojal jsem noticku záměrně neadresně, volným zpracováním toho, co se povídá. Že jde o chodník, věří málokdo. Šenflukova ulice má několik nebezpečných zatáček, které by chodník opravdu potřebovaly. Úsek podél zdi je však jediný rovný a přehledný. Lidové vysvětlení příčiny kácení a snahy zbourat zeď, se dělí mezi kanalizaci a usnadnění výjezdu hasičů. Je mi upřímně líto, že jsem neprozřetelně nenechal Pata a Mata raději kopat kanalizaci.
Pan starosta píše, že jsem v Zeleném Posázaví napadl vedení města. Jelikož jediné zmínky o něm jsou pochvaly za stanici autobusu a rozhlednu, nějak tomu nerozumím. Samozřejmě, že ty skácené staleté lípy nebyly úplně zdravé. Jako není úplně zdravý ani žádný starší člověk. A jako on, vyžadovaly určitou minimální péči, které se jim nedostalo. Stromy v druhé řadě, které zůstaly stát, na tom byly zdravotně mnohem hůř. Řada pařezů, bělostně zářících na přiloženém snímku, vypovídá lépe, než mnoho slov, o nevhodnosti přirovnání těchto lip panem starostou k vyhnilému suchému topolu, který vichřice ve Vestci vyvrátila na projíždějící vůz. Za té samé vichřice, byla krytina kostela v sousedních Jirčanech přemístěna na silnici. Napadlo by někoho analogicky vzít buldozer na všechny kostely? Lepší je snad na dobu kulminace vichřice zaparkovat auto na bezpečné místo. V této souvislosti je třeba zmínit, že naši předkové vysazovali po staletí lípy na návětrnou stranu domu jako ochranu před vichřicí, aby střešní došky v aerodynamickém stínu koruny nebyly vystaveny plnému náporu větru. Pro své pozitivní vlastnosti pak lípa požívala zvláštní úcty slovanských narodů. A jak svědčí hlavní berlínská avenue Unter der Linden, nejen slovanských.
 Když se neosvědčí nějaká organizační změna, může příští zastupitelstvo obnovit předchozí stav. V případě zásahů do živé přírody se však jedná o změny nevratné. Další zásahy se chystají v parku na náměstí. Občanům by nemělo být lhostejné, v jakém prostředí budou žít.

9.9.2008                                                                                                                    Otakar Šmíd

27.10.2008 11:40:32
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one