Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Zelení Dolního Posázaví: Požadujeme revokaci usnesení krajské rady

Vážení členové krajské rady,

S velikým pohoršením hodnotíme usnesení krajské rady Středočeské organizace Strany zelených z 21.10. 2008, kde byla  v bodě 2 - Projednání a přijetí usnesení k výsledkům voleb do krajského zastupitelstva, přijata usnesení o tom, že krajská rada spatřuje příčiny neúspěchu v působení zelených v Poslanecké sněmovně  a ve vládě, kde přestala být SZ vnímána jako důvěryhodná alternativa velkým politickým stranám.
V dalším usnesení, které podle nám dostupných informací navrhla Klára Jirásková z Poděbrad, dokonce krajská rada vyzývá  předsednictvo SZ k vyvození zodpovědnosti za výsledky krajských voleb a k rezignaci, Martina Bursíka k odstoupení z funkce předsedy strany.

Chyboval především kraj

My se však domníváme, že debakl v krajských volbách ve Středočeském kraji byl způsoben z větší části pochybeními uvnitř našeho kraje, mj. absencí kandidátů z nejsilnějších regionů Prahy západ a Prahy východ na viditelnějších místech kandidátní listiny.
Za chybu považujeme rovněž neúčast starostů a významných regionálních osobností na kandidátní listině a veliké mínus spatřujeme i v tom, že na přední místo kandidátky byl protlačen kontroverzní Vladimír Zubov. Taktéž vidíme velké rezervy ve zvolené strategii krajské předvolební kampaně.
Na většinu pochybení jsme upozorňovali krajské vedení SZ po dlouhou dobu, bezvýsledně. Krajská rada středočeské organizace Strany zelených však nyní po volbách jakýkoliv podíl na volebním neúspěchu odmítá. V jednom z usnesení dokonce praví, že: „Krajská rada nepovažuje za příčinu tohoto neúspěchu volební program, způsob provedení volební kampaně a osobní nasazení lidí, kteří se na ní podíleli.“
 
Takto přijatá usnesení považujeme za nepřijatelná a žádáme na nejbližší schůzi RKO o jejich revokaci, kde budou důvody neúspěchu středočeské krajské organizace pojmenovány pravdivě. Taktéž požadujeme o podání doplňující informace k jednotlivým hlasováním uvedeného usnesení RKO z 21.10. 2008, konkrétně o doplnění jmen členů RKO hlasujících pro, proti i těch, kteří se zdrželi.

Z tohoto důvodu žádáme organizátora sobotního setkání pana předsedu Jiřího Čejku, aby na začátku schůze byl dán prostor našemu zástupci k prezentaci, v níž výše uvedená tvrzení o příčinách volebního neúspěchu budou doložena analýzou a argumenty.

Oldřich Janeba, předseda ZO Kamenný přívoz
Jiří Janata, předseda ZO Psáry
Marie Poláková, předsedkyně ZO Dolní Břežany
Pavel Tvrdý, předseda ZO Vestec
Petr Havelka, předseda ZO Jesenice
Zina Rajnochová, předsedkyně ZO Hradišťko
Michal Drábek, předseda ZO Davle
Miloslav Málek, předseda ZO Bratřínov
Václav Branný, předseda ZO Bojanovice
Zdeněk Černovský, předseda ZO Říčany
Otakar Šmíd, předseda ZO Jílové u Prahy
Jan Krupka, předseda ZO Líšnice
Josef Kuthan, předseda ZO Hostivice
Pavel Trojan, předseda ZO Úvaly

06.11.2008 12:36:54
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one