Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Vykácí se park na náměstí?

Vykácí se park na náměstí ? - obrázek

Vykácí se park na náměstí ? - obrázek

Ve čtvrtek 26 března od 17 hodin proběhne v Jílovém u Prahy na náměstí setkání občanů nad návrhem úprav parku nad kostelem. Přítomna bude i architektka Drahomíra Kalomanová. Otakar Šmíd, který se nebude moci prezentace účastnit napsal za títmo účelem otevřený dopis.
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení kolegové, vážení spoluobčané,

vzhledem k jinému programu (viz níže) se nemohu zúčastnit veřejného projednávání návrhu kácení 20 stromů, z toho 11 vzrostlých lip, na jílovském náměstí, 26. března 2009 v 17 hodin. Dovoluji si proto tímto Vás seznámit se svým názorem na uvedenou záležitost:
Věc nevnímám jako politickou, když starostka Květa Halanová, se kterou jsem sympatizoval, přivedla architekta, který mimo jiné chtěl památník padlým přestěhovat do kouta, protože není happy, zásadně jsem nesouhlasil. Stejně věcně posuzuji i uvedený návrh.
Park na náměstí je v širokém okolí, přesahujícím jílovský katastr, jediným přírodním prostorem, který je přes 100 let kultivován, aby poskytoval stín na jinak holém, v létě sluncem rozpáleném, náměstí. Kulturněhistorický, zdravotní, estetický a psychický význam vzrostlých stromů nemůže nahradit seberafinovanější architektonická kreace, navíc počítající s trvalým zavlažováním v době, kdy se voda stává strategickou surovinou. Ne, že by v Jílovém nebyl prostor pro seberealizaci zahradního architekta: Prostory po bývalém JZD, kde má vzniknout Centrální turistické místo, jsou k tomu jako stvořené. I další zeleň ve městě vyžaduje radikální zásah, například mrtvé a umírající javory pod Normou.
Park na náměstí však nepotřebuje z větší části vykácet (na kácení je zralá jedna lípa proti spořitelně). Potřebuje kvalifikovaného a fyzicky zdatného zahradníka, který by průběžně odstraňoval stromům suché a neduživé větve a tím park udržoval v dobrém zdravotním stavu. Vím, že na to asi nelze požadovat grant, ale snad ho lze požadovat na rekultivaci výše uvedeného prostoru po JZD.

S pozdravem Otakar Šmíd.

(foto Renata Hřebiková, www.jilove.cz)

23.03.2009 11:43:18
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one