Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Vyjádření k projektu severního obchvatu Radlík-Šenflukova

Vyjádření k projektu severního obchvatu Radlík-Šenflukova - obrázek

Vyjádření k projektu severního obchvatu Radlík-Šenflukova - obrázek

Tento obchvat město postrádá již řadu desetiletí. Projekt jako celek hodnotíme pozitivně, vážnější výhrady máme jen ve vztahu k rybníčku na Radlíku u východního konce obchvatu. Rybníček je významným krajinným prvkem a biotopem, jakož i součástí identity Radlíka.
Proto navrhujeme:
    •    Obchvat zaústit kolmo na Pražskou ulici a posunout zaústění cca o 20 m jihovýchodně, čímž vznikne prostor pro oddělovací vegetaci.
    •    Obchvat i původní silnici u rybníčku opatřit migračními podchody pro žáby
    •    Zachovat a obnovit drenáž, která obchvat kříží a která napájí rybníček prameny ve svazích kopce U kapličky
    •    Zajistit odtok zasolené vody z vozovky obchvatu po svahu, aby rybníček nekontaminovala.
    •    Doplnit projekt obchvatu o výsadbu vhodné vegetace s určením protihlukovým, estetickým a biologickým, zejména směrem k Radlíku a rybníčku.
Dále upozorňujeme, že je třeba Boží muka u křižovatky Na slunci před stavbou deponovat a v závěrečné fázi zakomponovat do nároží nové křižovatky.
Pro úplnost dodáváme, že modře zakreslená dálniční křižovatka má západní kruhový objezd omylem zakreslen na silnici 3. třídy do Zahořan, místo na silnici 2. třídy do Davle. To však nevadí, neboť podle převládajících indicií tudy dálnice nepovede.

S pozdravem
                                                                                                           Pavel Hrabec
                                                                                                    předseda sdružení
18.01.2011 10:38:54
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one