Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Udržitelný svět v roce 1968 a dnes

Udržitelný svět v roce 1968 a dnes - obrázek

Udržitelný svět v roce 1968 a dnes - obrázek

V letošní inflaci osmičkových výročí proběhlo jedno bez odezvy: v roce 1968 byl založen Římský klub, který na základě dostupných informací o velikosti zásob surovin, energií a prostředí vhodného pro život varoval před důsledky živelného růstu populace, produkce a spotřeby. V roce 1972 Římský klub vydal varující publikaci Meze růstu.
Jelikož technický pokrok později umožnil některé produkty za cenu vyšších nákladů získávat ve větším množství, než Meze růstu předpovídaly, všeobecně se rozšířila ničím neodůvodněná víra, že se to vždycky nějak zařídí a že ukládat si vědomá omezení je útok na lidskou svobodu.
Na druhé straně se z různých směrů útočilo proti politické globalizaci, zatímco globalizace ekonomická a kriminální nerušeně pokračovaly. Letošní zadření ekonomického kolotoče ukázalo fiktivnost libertariánských axiomů, jako se před 20 roky ukázala fiktivnost těch komunistických. Americký institut NIC ve studii Global trends 2025 uvádí možné varianty postropného světa. Ty, které vycházejí ze současného nebo jen mírně redukovaného stávajícího rozvoje spotřeby a populace všechny ústí v katastrofu. Rýsují se ale i pozitivní náznaky.

Fotovoltaika a biodiversita

Pro Evropu je to skutečné sjednocení a návrat ke křesťanské etice. Dále například vyšší zdanění surovin a energií než práce (renesance opravárenství místo vyhazování), ekologicky cílený technologický pokrok, uchování rozmanitosti živých tvorů, fotovoltaické elektrárny na Sahaře a dramatický pokles porodnosti vzděláním žen v rozvojových zemích. Pocit, že to neovlivníme, je oprávněný jen zdánlivě. Jednak můžeme na důležité funkce volit lidi moudré a jednak se můžeme už od školních let učit hospodařit s energií a surovinami, nepodléhat reklamě a zaměřit se na prospěch příštích generací, jako hospodář, jenž kdysi sázel stromy pro vnuky. V onom roce 1968 si podobné starosti připouštělo jen pár (naštěstí bohatých) podivínů. Dnes se vědomí zodpovědnosti za udržitelnost světa stává vlastní většině vzdělaného lidstva.

Otakar Šmíd

27.12.2008 21:22:34
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one