Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Sázavské vyhlídky očima krajiného ekologa Otakar Šmída

Sázavské vyhlídky očima krajiného ekologa Otakar Šmída - obrázek

Sázavské vyhlídky očima krajiného ekologa Otakar Šmída - obrázek

Na konci 19. století vznikla na pravém břehu Zlatého kaňonu Sázavy železniční trať „Sázavského pacifiku“. Na protějším, levém břehu, v létech 1914 až 1924 KČT vybudoval známou Posázavskou stezku. Chci Vás pozvat na výlet po méně známých stezkách pravého břehu Sázavy, s krásnými vyhlídkami a s návratem 2 stanice vlakem.

K vyhlídce U dvou křížů.

Z jílovského vlakového nádraží vycházíme přes koleje vzhůru po žluté pásové značce, kolem bývalého klasicistního zámečku Včelní Hrádek. Jeho smutnou historii si přečtete na informačním panelu na vyhlídce, k níž směřujeme. V místech, kde se obzor rozšiřuje, stojí po obou stranách cesty železné kříže na barokních žulových podstavcích. Ještě počátkem padesátých let byl na jednom podstavci kamenný kříž, následně byly kříže i podstavce rozvaleny a kolem roku 2000 je zcela kryla vegetace. Okrašlovací spolek, za spolupráce dobrých lidí, kříže uvedl do dnešní podoby. U pole nad kříži je slíbená vyhlídka s informacemi a lavičkou. Před lavičkou byl stolek s pohledovou mapou, který zlikvidoval nějaký silný vůz. Což připouští možnost, že i kříže se staly obětí alkoholismu, nikoli ateismu. Z vyhlídky vidíme Sázavu proti proudu od Kamenného Přívozu k Prosečnici. Výrazné oblé kopce naproti jsou: vpravo Neštětická hora, vlevo Chlum. Ještě více vlevo je na malém vršku románský kostelík Chvojen.

K altánu nad Lukami.

Po žluté značce pokračujeme k rozcestníku na začátku Horního Studeného, kde odbočíme vlevo dolů, Bejčkovou strouhou, po modré značce do Dolního Studeného. Zde překročíme potok a silničku. Stále po modré vystoupáme do protějšího svahu a vrstevnicovou cestou vlevo postupujeme k Lukám pod Medníkem. V místě s nejhezčím výhledem na krajinu na levém břehu Sázavy nás zve k posezení, případně občerstvení, altán. Ten zde společně vybudovaly Sdružení obcí KLID, Krajina 2000 a Okrašlovací spolek. Informační panely v altánu porovnávají východní (Benešovskou) a západní (Jílovskou) variantu dálnice D3. Západní varianta by asi 100m od altánu přecházela z tunelu přes násyp na most přes Sázavu. Od altánu pokračujeme po modré značce přes Luka k vlakové zastávce. Kdo si druhou část výletu nechá napříště, vrátí se vlakem do Jílového.

Na Třeštibok a Hadí skálu.

Nad vlakovou zastávkou se modrá značka setká s červenou. Po ní pokračujeme kolem starého kamenného statku a následně vidíme průhled Zlatým kaňonem Sázavy. Projdeme Osadou údolí Zlatého potoka do Osady na Zlatých Dolích. Na rozcestí, kde červená značka odbočuje vpravo vzhůru, pokračujeme rovně a na dalším rozcestí s osadní tabulkou odbočíme vlevo dolů k centru osady s totemem, ohništěm a altánkem. Od osadního rozcestníku po žluté značce překročíme potok a stoupáme ke skalnímu výchozu nad Sázavou – Třeštiboku. Kdo zde jednou uvidí Medník a kaňon, rozkvetlé skalničky, vláček na trati, která se vine údolím a loďky mezi peřejemi, musí se sem stále vracet. Následující skalní výchoz se nazývá Hadí skála. Poskytuje sice menší rozhled než Třeštibok, ale reliéf skály je plastičtější. Hada jsem tam nepotkal, ale zato krásné ještěrky.

K Pikovické jehle.

Pokračujeme po žluté značce dubinou a březinou. Po krátkém průchodu mladou smrčinou žlutá značka odbočuje vpravo, aby obešla strouhu před námi. My zde značku opustíme a neznačenou cestou vlevo dolů postupujeme podél okraje strouhy. Cesta je místy méně zřetelná, ale okraj strouhy je bezpečné vodítko. Před tratí sestoupíme na dno strouhy a kamenným klenutým tunýlkem trať podejdeme. Z šera habřiny se ocitneme pod otevřeným nebem osady Na Rafandě, se skalničkami na okolních svazích a zelenou nivou u Sázavy. Před sebou vidíme skalní výchozy levého břehu, skalní prahy v korytě řeky a vpravo Pikovickou jehlu s křížem na vrcholu. Pikovická jehla je oblíbený cíl horolezců, ale na některou z vyhlídkových plošin vystoupá běžný turista. Odtud jsou vidět Pikovice s mostem, k němuž se budeme blížit pobřežní chatařskou pěšinou. Nad mostem ve stanici Petrov nasedneme na vlak, který nám krajinu, kterou jsme procestovali, ukáže zase z jiného úhlu pohledu.


Otakar Šmíd

04.05.2011 14:10:15
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one