Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Předseda sdružení KLID Bernard oslovil starosty obcí v Posázaví dopisem

Předseda sdružení KLID Bernard oslovil starosty obcí v Posázaví dopisem - obrázek

Předseda sdružení KLID Bernard oslovil starosty obcí v Posázaví dopisem - obrázek

Vážení kolegové, zřejmě jste zaznamenali tu jednodenní novinářskou smršť, vyvolanou deníkem E15, který referoval o definitivně vybrané trase středočeské části D3 v souvislosti s vyhlášením tendru na projektanta.

Poslední události vyhodnocuji se značným znepokojením, že různým
politicko lobbyistickým skupinám se podařilo dálnici D3 opět dostat
"na výsluní" a do popředí zájmu státu a jeho omezených finančních
možností na výstavbu silniční sítě. Mám určitou obavu, že přípravy
středočeského úseku D3 se oproti očekáváním zrychlují a může tak v
boji o omezený balík státních peněz leckterého konkurenta přeskočit
(zejm. paralelu k D1 - silnici R35).

Schválená trasa v územně plánovací dokumentaci kraje (tzv. ZUR
Středočeského kraje) a souhlasné stanovisko EIA z kraje letošního roku
jsou odrazovými můstky pro povolovací procesy, kde už "jde do tuhého"
(územní řízení, podkladová povolovací řízení).

Pokud nechceme řešení trasování středočeského úseku D3 ještě vzdát, je
třeba jednat. Je pravdou, že aktivita KLIDu a má osobní je v poslední
době na velmi nízké úrovni. To je potřeba změnit.

Základní možností, která se nyní nabízí, a už jsem to avizoval před
několika měsíci, je podání návrhu na zrušení části ZUR Středočeského
kraje ke správním soudům. Obdobná žaloba, kterou jsme podávali před
dvěma lety, od té doby nehnutě leží v šuplíku Nejvyššího správního
soudu, který o ní nerozhodl a rozhodovat hned tak nebude z důvodu
otázky řešené před Ústavním soudem.

Proto je nyní jedinou potenciálně efektivní právní možností, jak celou
věc ještě zvrátit, návrh na zrušení trasy D3 v tomto novém územním
plánu kraje. Žalobcem může být obec anebo osoba, která může být přímo
dotčena na svých právech.

Prosím o zpětnou vazbu, která z obcí by byla ochotna takovou žalobu
podat. Navrhuji model jedna až dvě obce + jeden až dva vlastníci
dotčených nemovitostí. Zároveň bude nutné na to získat určité finanční
prostředky (na soudní poplatky - 5000 Kč za každého jednoho žalobce -
a alespoň částečně na zaplacení advokátní práce na žalobě; je to
časově velmi náročná záležitost). Můžeme na to začít vybírat po
stovkách od jednotlivých lidí. Pokud by ale některá obec byla ochotna
tomu (a v podstatě sama sobě) věnovat větší částku, dejte mi prosím
vědět.

Já osobně se hodlám v aktivitách proti D3 věnovat právě tomuto aspektu
a dotáhnout tuto věc před soud, nejpozději do konce letošního roku.

Zároveň bych byl velmi rád, pokud by byl někdo ochoten se jménem KLIDu
věnovat problematice D3 z mimoprávních hledisek: články do novin a
časopisů, dopisy střídajícím se ministrům, hejtmanům a ředitelům ŘSD,
jednání s těmito, jednání s lidmi, kteří jsou ochotni nám nějak
pomáhat, a další aktivity, na které já nemám absolutně žádný čas.

Speciálně je dle mého názoru třeba začít vyvíjet aktivity ve vztahu ke
krajským volbám a sondovat, zda uchazeči o kormidlo krajské moci
nebudou ochotni změnit dosavadní kurz přes Posázaví.

Pevně však věřím, že věc ještě není ztracena, byť stát (už po
několikáté, naposledy v roce 2006) silácky deklaruje "definitivnost"
svého rozhodnutí. Tato definitivnost z úrovně státu žádným rozhodnutím
stvrzena není - státní Politika územního rozvoje konkrétní variantu D3
neřeší, stanovisko MŽP k posouzení vlivů na životní prostředí
připouští obě varianty. Zakopaný pes je tedy v krajském územním plánu,
oněch Zásadách územního rozvoje.

S pozdravem,

Michal Bernard
17.05.2012 11:16:23
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one