Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Park na náměstí a ostatní městská zeleň

Park na náměstí a ostatní městská zeleň - obrázek

Park na náměstí a ostatní městská zeleň - obrázek

V květnových JN představila Ing. Kolmanová svůj návrh rekonstrukce parku na Jílovském náměstí. Informace o tomto záměru prosakují na veřejnost od loňského léta. Nejprve byly tisy v parteru proměněny na půlmetrové pahýly. Letos v únoru autorka městu navrhla kácení 20 stromů, z toho 11 vzrostlých lip po obvodu parku.
Porovnáním s představeným návrhem je zřejmé, že nešlo o zdravotní stav stromů, ale o výtvarný záměr. Právě tak jako loni v Šenflukově ulici autorka schválila kácení vitálních lip v první řadě, jejichž pařezy dnes bujně obrážejí a nechala stát umírající javor a jasan v druhé řadě, zde neřeší děravý habr uvnitř parku, ale stromy, které brání její tvůrčí představě.
Snaha prosadit svou tvůrčí představu je legitimní, stejně jako je legitimní veřejná oponentura, která, přes nepřesný záznam diskuse v článku, vyznívá vůči záměru jednoznačně odmítavě. Autorka se patrně mýlí, přisuzuje-li ostatním účastníkům jen hledisko ochranářské, zatímco sama se domnívá hájit komplex hledisek krajinářsko-estetických. Většina lidí by si jistě doma raději pověsila Mařákův obraz staletých velikánů než snímek řádky vyšlechtěných malokorunných kultivarů. Ne že by tyto kultivary v Jílovém nenašly uplatnění, třeba místo mrtvých javorů pod Normou. V soudobé zástavbě jsou výhodné, nepotřebují téměř žádnou údržbu. Jak nevhodné je jejich užití v historickém areálu, je však zřejmé například v Kuksu, kde nahradily centrální lipovou alej od Labe ke Špitálnímu kostelu (kdosi to přirovnal k barokní monstranci s bakelitovou rukojetí).Tak jako před gotickým kněžištěm jílovského kostela působí dnes rozpaky kdysi módní túje (zeravy), stejně by zde časem působily vyšlechtěné malokorunné kultivary.
Shodně s Komisí životního prostředí, Okrašlovacím spolkem, ČIŽP, soudním znalcem, několika občanskými sdruženími a většinou aktivní části veřejnosti soudím, že park na náměstí potřebuje stálou, průběžnou péči kvalifikovaného a fyzicky zdatného zahradníka, nikoli pokácení jeho podstatné části (ke kácení je skutečně zralá jedna lípa proti spořitelně). Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že pokud by město zadalo paní Ing. Kolmanové architektonické ztvárnění devastovaných prostor po bývalém JZD, například pro plánované Centrální turistické místo, jistě by se v budoucnu Jílové pyšnilo kvalitními příměstskými parky.
14.5.09                                                                                                        O. Šmíd
31.08.2009 10:48:19
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one