Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Otevřený dopis zastupitele Macáka

Otevřený dopis se žádostmi zastupitele Macáka - obrázek

Otevřený dopis se žádostmi zastupitele Macáka - obrázek

Vážená městská rado, můj názor na další konání v parku na náměstí je od loňska stejný. Nekácet a jednat. Stále se domnívám, že parku by víc než současný projekt, prospělo jeho prosvětlení odborným ošetřením keřového patra a korun stromů, oprava obrubníků a cest, oprava-výměna laviček, vysázení odolných trvalek nenáročných na ošetřování, atp. A započetí dosud chybějící(!) pravidelné a odborné péče.
Park by se prosvětlil a okrášlil za zlomek ceny a času. Zachovány by zůstaly všechny stromy (mimo jediné opravdu špatné lípy naproti Spořitelně), všechny odpočinkové, přírodní a historické hodnoty. Park by byl prosvětlený, okrášlený a přitažlivější k procházce a posezení.

Protože jde o nejživější část města, tak ji navrhuji plánovat pouze na základě variant vzešlých z dlouhodobější veřejné debaty (ne po jednom nebo dvou setkáních v časovém tlaku a nad jednou variantou) vyústěné v transparentní výběr. Jde o natolik podstatný zásah, že není možné o něm rozhodnout zrychleně a bez širšího jednání zastupitelů města.

Je iluzí, že se po očekávaném povolení (už předem někdo ví, jak odbor ŽP rozhodne?) v případě spolkového mlčení, o které je Okrašlovací spolek žádán starostou a projektantkou, lípy porážet nebudou. Jsem přesvědčený, že jakmile bude kácení povoleno, tak nemohou existovat žádné zákonem vynutitelné podmínky, které by tomu zabránily. Jedině snad podmínka nechat lípy dožít a nechat tak nenarušené patro korun stromů vytvářet příjemné klima ...

Rozhodne-li se většina jílovských občanů a zastupitelů podpořit současný –jistě profesionálně zpracovaný- projekt Ing. Kolmanové, tak to budu respektovat. Zdůrazňuji, že události kolem parku vnímám jako konfrontace představ (vizí) a ne jako nějaké malicherné osobní ambice nebo neshody. Moje představa je zachovat esteticky pozitivně symetrický profil parku při pohledu z náměstí ke kostelu a neuseknout mu jeho levou třetinu.

Žádám o odpovědí na tyto otázky:
1. Proč je zpracována pouze jediná varianta?
2. Proč takhle narychlo a bez širokého jednání s občany Jílového a v zastupitelstvu?
3. Proč by město nemělo učinit jednodušší a levnější kroky aby park "prokoukl"?
4. Ví někdo předem jak o kácení rozhodne odbor životního prostředí?

Požaduji aby rada města k parku na náměstí:
1. zveřejnila na webu města současný projekt a oba dendrologické posudky,
2. zadala vypracování více variant (včetně varianty která by nechala lípy dožít svých odhadovaných 20 nebo více let) a poté je rovněž zveřejnila na webu města,
3. požádala ČIŽP o vyhodnocení této (i dalších variant) z hlediska parku jako VKP (Významného krajinného prvku) a předešla tak případné pokutě,
4. neprodleně zajistila průběžnou odbornou péči o jeho zeleň.

Naše kroky určí podobu parku na desetiletí, možná na padesát let a déle…
Nechci aby se o ní rozhodlo pod časovým tlakem a v okruhu pár lidí.

Jiří Macák
Zastupitel města
Místopředseda Okrašlovacího spolku

30.04.2010 14:34:29
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one