Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Otakar Šmíd: Park na náměstí, (zatím) poslední dějství

Otakar Šmíd: Park na náměstí, (zatím) poslední dějství - obrázek

Otakar Šmíd: Park na náměstí, (zatím) poslední dějství - obrázek

Jako celá příroda se park probouzí do jara, aniž by tušil, co ho (možná) čeká. Zatímco jedenáctého dubna minulého roku znalec Ing. Pavel Bulíř CSc. souhlasí se zachováním lip východní strany parku dalších 20 let, dvacátého třetího července téhož roku (aniž by došlo k věcné změně) souhlasí s jejich vykácením, prý kvůli kvalitě projektu Ing. Kolmanové. V téže době projekt odsouhlasila Rada města, zastupitelstvu předložen nebyl.
 Dvacátého třetího března v rámci stavebního řízení jsme opět s předsedou Krajiny 2000 Pavlem Hrabcem projekt rozporovali, zejména kvůli uvedenému kácení lip a též vydláždění prostoru mezi pomníkem padlých a památným dubem. Sedmého dubna tohoto roku projektantka naléhala na Okrašlovací spolek, aby proti projektu nepodával námitky. Odmítla tři návrhy na úpravu projektu, vstřícnou k veřejnému mínění, s poukazem na svou „profesionální čest“. Tvrdí například, že obnovuje původní stav, neboť na staré fotografii prý identifikovala malokorunné třešně. Kde se tam místo nich vzaly osmdesátileté lípy, ovšem netuší.
Starosta města Ing. Čmelík na rozdíl od projektantky na kácení nespěchá, píše „Budu spokojen, pokud se letos vše připraví tak, aby mohla být na rekonstrukci parku na podzim 2010 podána žádost o dotaci (měl by být za tímto účelem vypsán dotační titul z peněz ROP EU)“
Lípy v rozpuku tedy (zatím) nepadnou, vnucuje se však celá řada otázek:
    •    Je rekonstrukce parku opravdu nejpalčivějším problémem Jílového, nebo by bylo možné žádat o dotaci EU na něco potřebnějšího?
    •    Nebylo by vhodné v případě tak zásadního nevratného zásahu v samém srdci města předložit zastupitelstvu a občanům na výběr aspoň dvě varianty různých autorů a různě drastické?
    •    Jestliže dnes město nemá prostředky na údržbu přírodě blízkého parku, kde vezme po vyschnutí dotace EU finance na údržbu sofistikovaných záhonů růží a květinových zídek?
Na tyto a další otázky bychom si měli poctivě odpovědět, než dáme úředníkům souhlas, aby naším jménem rozhodli.
                                       
22.04.2010 22:03:09
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one