Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Odvolání podala občanská sdružení, říká Bernard

Odvolání podala občanská sdružení, říká Bernard - obrázek

Odvolání podala občanská sdružení, říká Bernard - obrázek

Za prvé je pravda, že probíraný článek je opravdu obskurní až trapný a pisatel (ať už je jím kdokoliv) je úplně mimo. Odvolání nepodávali Zelení, ale občanské sdružení, založené na základě zákona o sdružování občanů a řádně přihlášené jako účastník do řízení o kácení (zmíněné OS nemá s Jílovskými Zelenými personálně žádné propojení). Podávat námitky a příp. odvolání je zcela legitimním nástrojem účasti veřejnosti na rozhodování o věcech veřejných a o jeho rozsahu naštěstí nerozhoduje pisatel článku (jehož názory na zlou "superdemokracii" až trochu mrazí), ale předpisy mezinárodní (zejm. Aarhuská úmluva), evropské a české.
Je naprosto zvrácené svalovat vinu za zrušení rozhodnutí na odvolatele. Pokud by odvolatel neměl pravdu, pak by odvolací orgán (krajský úřad) jeho námitky zamítl. Žádní účastníci řízení nemají právo veta a pokud jejich námitky jsou nedůvodné, správní orgány je jako takové zamítnou. Máslo na hlavě má tedy MU Jílové, který nebyl schopen procesně zvládnout tuto záležitost a vydat rozhodnutí v souladu se zákonem. Za druhé, a to již obecněji, poměry v Jílovských novinách jsou opravdu tristní. Není v žádném případě možné akceptovat současný styl, kdy jsou noviny placené radnicí (tedy daňovými poplatníky)
používány jako hlásná trouba pana starosty a nástroj k očerňování politických nebo osobních oponentů.

Ať už dopadnou komunální volby jakkoliv, velmi apeluji na změnu v redakci Jílovských novin, a to tak, aby se do nich vrátila apolitičnost, objektivita a prostor pro všechny názory (včetně toho, aby na kritiku mohl kritizovaný zareagovat pokud možno v témže čísle, ne až za měsíc, cenzurovaně redakční radou).


Michal Bernard, člen TOP 09
(Převzato z jiloveuprahy.googlegroups.com)

19.08.2010 11:34:41
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one