Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Odkud, s kým a kam

Odkud, s kým a kam - obrázek

Odkud, s kým a kam - obrázek

Ze stavu, kdy jílovské silnice jsou „pojmem“ v turistických bedekrech, radnice se neumí dohodnout s vlastními občany ohledně kanalizace, chodníky se dělají tam, kde je to snadné a ne tam, kde je to potřebné (hlavní třída Pražská a nebezpečné zatáčky v Šenflukově ulici), plánuje se nákladné autobusové nádraží v obytné čtvrti a ne odstavná plocha pro autobusy v ústraní.
Ze stavu, kdy horizont města má být degradován skladovými halami, historický park na náměstí místo pravidelné údržby, proti vůli občanů, drasticky změněn kácením lip a nově povolovaná výstavba je dopravně přístupná jen úzkými uličkami v historickém centru města. Od bláhové pověry, že za života této generace vznikne obchvat Jílového, jako investice vyvolaná dálnicí.

S kým?
Do koalice s těmi volebními stranami, které podpoří východní (benešovskou) variantu k západní (jílovské) trase dálnice D3 a návrat města Jílového do sdružení obcí KLID. Při hlasování o konkrétních návrzích v zastupitelstvu s každým, kdo bude zastávat stanovisko, se kterým lze s čistým svědomím, při uvážení všech souvislostí, souhlasit. V konzultaci s občanskými sdruženími a spolky, osadními výbory, jakož i jednotlivými starousedlíky, obyvateli chatových osad a nových čtvrtí, kteří projeví podnětné názory.

Kam?
K zachování všeho hodnotného, co jsme ve městě, v krajině i pod zemí zdědili po předcích a k předání těchto hodnot, rozhojněných společným úsilím, potomkům. K podpoře živností spojených s měkkou turistikou, agroturistikou, produkcí a přímým prodejem biopotravin. K empatičtějšímu jednání s občany i institucemi, a tím nacházení konsensu v obecně prospěšných projektech (kanalizace, silnice aj.). K vytváření příznivých podmínek k rozvoji infrastruktury, s ohledem na stárnoucí populaci obyvatel, chataře i turisty. K obnovení prestiže Jílovských novin názorovou i tematickou pestrostí (zastoupení všech volebních stran v redakční radě). K obnovení možnosti příjemného koupání nad jezem na Žampachu. K smysluplnému sladění hromadné dopravy autobus/vlak. V delší časové perspektivě pak k podpoře projektu tramvaje od konečné stanice metra D.

Otakar a Anežka Šmídovi

 

11.10.2010 13:19:34
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one