Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Nenechte se oklamat od modrých kmotrů

Nenechte se oklamat od modrých kmotrů - obrázek

Nenechte se oklamat od modrých kmotrů - obrázek

Zatímco lživě plivou po zelených, mezi něž zahrnují i občany s jiným názorem, kteří nemají se zelenými nic společného, mění na svých billboardech stranickou tmavě modrou za odstín letní oblohy, hesla podbarvují jasnou zelení a portréty svých bossů doplňují košatými stromy. Jejich reálná politika je však na hony vzdálená této přírodní idyle. Posuďte sami podle jednání místostarosty města za ODS Bohuslava Kohoutka.
Jak to bylo s parkem na náměstí

Po přečtení článků pana Kohoutka v Jílovských novinách a ve volebním letáku jílovské ODS, kde se spíše než problematikou parku zabývá neobjektivním očerňováním svých opravdových politických konkurentů, jsem se rozhodl pro napsání těchto řádků.
Před rokem se v parku konalo setkání vedení města, autorky projektu paní Kolmanové a dalších odborníků s občany.
Výsledkem byl všeobecný souhlas s odstraněním všech jehličnatých keřů a stromů, dříve nevhodně vysázených. Jak můžeme dnes vidět, parku to rozhodně prospělo. Zásadní rozpor nastal, když se většina zúčastněné veřejnosti vyjádřila pro zachování řady pěti lip v horní části u parkoviště. V projektu se počítá s jejich pokácením a nahrazením jinými stromy - ale proč, když už tam máme stromy rostoucí desítky roků a nikoho neohrožují?
Těch lip bylo vloni šest, ale ta jedna byla opravdu ve špatném stavu a přestože nebyl problém se souhlasem na její pokácení, byla poražena teprve nedávno, zřejmě proto, aby na ní mohl být demonstrován kritický stav celé aleje. Vedení města odmítlo respektovat názor veřejnosti a tak udělalo z výsledku jednání jen alibistickou frašku. Jediná šance pro záchranu lip bylo podat řádné odvolání k nadřízenému úřadu. Učinit tak mohl soudní znalec Ing. Skála, který se do řízení přihlásil za Podblanickou organizaci Svazu ochrany přírody a krajiny.
A tady chyboval právě zmíněný místostarosta za ODS Bohuslav Kohoutek. Stačilo, aby vyslyšel občany, kteří z převážné části nejsou členy SZ, a upravil projekt tak, aby bylo možné lípy zachovat a nedošlo k odvolání. Město pak mohlo klidně podat svou žádost o evropské peníze. Ostatně to nebyla jediná dotace, o kterou město přišlo díky špatné komunikaci vedení města s občany. Další je kanalizace na Radlíku.
Další úpravy parku, proti kterým zazněly hlasy lidí, ale které nebyly důvodem odvolání, byly plně automatické zavlažování trávníku (do budoucna náročné na servis ), zrušení cesty středem parku, instalace litinové mříže kolem chráněného dubu, vybudování chodníků ze zadní strany pomníku, instalace vybavení parku, která nerespektuje jeho historický ráz a odstranění dvou posledních kamenných laviček, které jsou na svém místě více než 100 let a jsou dokladem zručnosti tehdejších kamenických mistrů (v parku je dost místa pro další dřevěné a pohodlné lavice).

Závěrem
Zelení si o sobě nemyslí a nikdy netvrdili, že jsou nejchytřejší - to se nám pokoušel podsunout pan Kohoutek ve svých článcích, ale patent na rozum nemá ani zmíněný lídr místní ODS.

                                                                                                               Pavel Hrabec
                                                                                      nezávislý kandidát za Stranu zelených

12.10.2010 11:49:03
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one