Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Likvidace domů v Kamenných vratech kvůli stavbě dálnice D3

Likvidace domů v Kamenných vratech kvůli stavbě dálnice D3  - obrázek

Likvidace domů v Kamenných vratech kvůli stavbě dálnice D3 - obrázek

Občanské sdružení Krajina 2000 ve svém dopise řediteli ŘSD Tomáši Jílkovi připomíná fakt, že stavbou dálnice D3 v takzvané Jílovské variantě by došlo k bourání domů v Kamenných vratech. Sdružení upřednostňuje trasování variantou PROMIKA, která je z zástavbě i přírodě šetrnější.
Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho zájmu, projeveného na setkání o dálnici D3 v Benešově dne 20.11.08, Vám sděluji následující informace:
T. zv. Stabilizovaná varianta D3 byla do počátku devadesátých let na Jílovsku (stavba 0301) situována ve variantě V (viz autoatlas z r. 1992). Poté byla přemístěna do varianty ZV, kterou odmítlo referendum v Psárech, a ZZ, kterou odmítlo referendum v Libři. K řízení EIA byly předloženy subvarianty ZZ1, ZZ2 a ZZ3, které most přes Zahořanský potok posouvají oproti variantě ZZ blíž k Zahořanům. Na setkání v Benešově bylo řešení Stabilizované trasy prezentováno jako jednovariantní se subvariantou ZZ1, která v Kamenných Vratech probíhá jako povrchová v hlubokém zářezu. Severně od historické cesty Jílové-Zahořany tento zářez likviduje lokalitu 17 budov kolem slepé ulice, jižně od historické cesty 5 budov. Jižně od vyústění tunelu nazvaného Svatováclavské Lázně dálnice a přeložka silnice Davle-Jílové likvidují dalších 10 budov (z nich 3, ležící na západ od vrstevnicové cesty, nejsou uvedeny na základní mapě mapy.cz). Počet domů, jimž dálnice způsobí diskomfort je samozřejmě mnohem větší. Všechny domy v Kamenných Vratech, kromě statku a hájovny, sloužily původně rekreaci, v důsledku zvýšení mobility obyvatelstva a liberalizace nájemného v Praze asi polovina z budov dotčených dálnicí slouží trvalému bydlení nebo dlouhodobému pobytu (mateřská dovolená apod.). Tento trend dále pokračuje.
Občanské sdružení Krajina 2000 ve vyjádření k procesu EIA jednoznačně podpořilo variantu D3 Promika. Pokud by však přesto byla pro realizaci vybrána varianta Stabilizovaná, pak podporuje její subvariantu ZZ2, která Kamenná Vrata podchází tunelem. Ta podle průvodního textu je vhodnější i z dopravního hlediska, neboť na rozdíl od ZZ1 splňuje normou požadované stoupání 4%. Jelikož její niveleta v mimoúrovňové křižovatce i v tunelu U obrázku (stavba 0302) je nižší, než v případě ZZ1, umožní to tento tunel prodloužit a uchránit tak obec Studené od negativních vlivů. Dolní část obce Studené leží v údolí, které se před ústím do Sázavy výrazně zúží a není odvětráváno.
Rád bych zde zopakoval ještě připomínku, kterou jsem uvedl na setkání v Benešově: Prezentované grafy intenzity dopravy pro porovnání variant Stabilizované a Promika byly zpracovány jen vně Pražského (vnějšího) silničního okruhu, což je zcela zásadní nedostatek. Právě uvnitř tohoto okruhu, na Vestecké spojce, Vídeňské ulici, Severojižní magistrále a městském (vnitřním) okruhu by došlo při realizaci Stabilizované varianty D3 k trvalému kolapsu dopravy. Varianta Promika naopak dopravu odvede na východní segment vnějšího silničního okruhu. Požadujeme proto doplnění grafů intenzity dopravy o chybějící část uvnitř Pražského okruhu.

Závěrem připomínám, že k žádné z budov, o nichž je svrchu řeč, nemám vlastnický nebo podobný vztah. Silný vztah mám ke krajině Dolního Posázaví, kde nejsou zdroje ani cíle dopravy adekvátní dálnici. Ty jsou v trase Promiky. Dopravní problémy Jílovska začínají až v Jesenici, leží tedy uvnitř Pražského (vnějšího) silničního okruhu.
Prosím ještě o laskavost, abyste prosím tento dopis přeposlal pro informaci panu Ing. Landovi z City Planu a vedoucímu expertní skupiny panu profesoru Lehovcovi. Nemám na ně spojení. V případě potřeby jsem připraven ke spolupráci.

S pozdravem Ing. Otakar Šmíd
jednatel občanského sdružení Krajina 2000, jež je členem Sdružení obcí KLID.

02.12.2008 12:49:12
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one