Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Krajina 2000 píše Jílovské radnici: Rekonstrukcí parku ohrozíte památný dub!

Krajina 2000 píše Jílovské radnici: Ohrozíte památný dub! - obrázek

Krajina 2000 píše Jílovské radnici: Ohrozíte památný dub! - obrázek

Nesouhlasné stanovisko zaslalo občanské sdružení Krajina 2000 k udělení výjimky ze zákazu některých činností v ochranném památkovém pásmu dubu v parku na náměstí v Jílovém u Prahy.
Předmětem žádosti je výměna a zdvojnásobení plochy dláždění do kruhového tvaru kolem památníku obětí 1. a 2. světové války a rekonstrukce parkových cest, včetně zapuštěných ocelových obrubníků, podle projektu Ing. Kolmanové, v ochranném pásmu památného dubu.

Stanovisko Občanského sdružení KRAJINA 2000 k žádosti o povolení výjimky ze zákazu činností v ochranném pásmu památného dubu je negativní, z těchto důvodů:

    •    Podle sdělení OŽP MěÚ původní projekt Ing. Kolmanové, který nikdy nebyl projednán v zastupitelstvu města, je jediným existujícím projektem rekonstrukce parku na náměstí. Tudíž tento projekt by byl předmětem žádosti o dotaci. I když současné vedení radnice má vůli nejdrastičtější dopady projektu zmírnit, při nedodržení projektu by muselo dotaci vrátit.
    •    Když za minulého vedení radnice byly před půl rokem odstraňovány v ochranném pásmu památného dubu tisy, místo levné a šetrné technologie pokácení byla použita drahá a k památnému dubu nešetrná technologie vybagrování. Záměr této činnosti v ochranném pásmu památného dubu nebyl sdružení KRAJINA 2000 oznámen, ač bylo řádně přihlášeno. Kořenová soustava dubu byla tímto zásahem narušena a plánované budování štěrkového lože pro kruhové dláždění a cesty, jakož i osazování ocelových obrubníků, by pro památný dub mohlo mít důsledky až likvidační.
    •    Další vlivy projektu: Mlatové cesty v parku nebyly vyasfaltovány a není třeba je znovu zakládat. Světla zabudovaná do terénu by neumožnila průběžně sledovat moderní úsporné trendy v osvětlování (LED diody, solární technika). Stabilně zabudované zavlažování trávníku pod stromy, v čase bezprecedentně rostoucí ceny vody, by jen poškodilo kořeny stromů při instalaci a nebude využíváno. Ve srovnání s ulicemi města, je park na náměstí místem s minimální potřebou radikálních zásahů.

Závěrem opakujeme, že jsme již od samého počátku připraveni s projektantkou, i s kýmkoli jiným, věcně a korektně jednat o optimální podobě parku na náměstí.

V Jílovém dne 2. března 2011
Za Občanské sdružení KRAJINA 2000

Ing. Otakar Šmíd a Pavel Hrabec
07.03.2011 10:16:13
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one