Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Krajina 2000 nesouhlasí s likvidací lesíka na sídlišti

Krajina 2000 nesouhlasí s likvidací lesíka na sídlišti - obrázek

Krajina 2000 nesouhlasí s likvidací lesíka na sídlišti - obrázek

Občanské sdružení Krajina 2000 poslalo městskému úřadu v Jílovém u Prahy nesouhlasné vyjádření s vybudováním placeného parkoviště v sídlišti Za školou podle projektu firmy Lucida s.r.o. Vadí mu mimo jiné likvidace lesíka, který vznikl na straně Barvířovy ulice.
Vyjádření k Vašemu Oznámení č.j. MJuP/03684/2011/OŽP z 20.4.2011 ohledně kácení stromů pro zřízení placeného parkoviště u sídliště Za školou podle projektu fy Lucida s.r.o.

Nesouhlasíme s likvidací lesíka, který vznikl na jižní straně Barvířovy ulice podél plotu parcel 742/4,11,15,18 a 19. U parcely 742/4 se žádné parkovací místo nezíská, u zbývajících se získá celkem cca 11 míst změnou parkování z podélného na příčné. Více parkovacích míst lze získat jinde bez devastace životního prostředí sídliště. Konkrétně na trojúhelníku na severním konci Holíkovy ulice, přilehlém konci ulice 1. máje (u t. zv. nemocnice) a u severního konce ul. Imramovského.

Hladká průjezdnost sídliště, zejména pro hasiče, a zlepšení kvality života na sídlišti, se bez mnohamilionové devastační investice dosáhne zavedením jednosměrného provozu na celém sídlišti, případně též stanovením sídliště jako obytné zóny.

K ostatním parkovacím zvláštnostem navrženým firmou Lucida, například parkoviště s uzamykatelnými pákami na severní straně Barvířovy ulice, lze mít výhrady z jiných oborů, než je kácení stromů a keřů. Proto se jimi toto Vyjádření nezabývá.


S pozdravem                                                                                       Pavel Hrabec

předseda sdružení
25.05.2011 12:01:39
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one