Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Krajina 2000 nechce na náměstí místo lip stromové zákrsky

Krajina 2000 nechce na náměstí místo lip stromové zákrsky - obrázek

Krajina 2000 nechce na náměstí místo lip stromové zákrsky - obrázek

Ze stanoviska občanského sdružení Krajina 2000 k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Park na náměstí-krajinářské úpravy“ vyplývá, že ekologové považují zachování vzrostlých lip na náměstí za zásadní. Vzhledem k tomu, že návrh architekty Kolmanové počítá s jejich pokácením a vysázením nízkých stromků, takzvaných kultivarů, navrhují stavebnímu úřadu v Jílovém u Prahy, aby vydal negativní územní rozhodnutí.
Stanovisko občanského sdružení Krajina 2000 k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Park na náměstí-krajinářské úpravy“.

Předmětem uvedených krajinářských úprav je projekt Ing. Drahomíry Kolmanové veřejně projednávaný před rokem a odmítnutý přítomnými obyvateli Jílového i zástupci ČIŽP, SOPK a zainteresovaných občanských sdružení. Těžištěm projektu je v první fázi vykácení řady vzrostlých lip na východní straně parku a jejich nahrazení malokorunnými kultivary. Jako důkaz potřebnosti zásahu autorka uvádí jednu poškozenou lípu proti Spořitelně, kterou však již před rokem Okrašlovací spolek a Komise životního prostředí navrhly vykopat a nahradit novou.
 Malokorunné kultivary jsou vhodné do ulic se soudobými rodinnými domky, ne vedle historické architektury. Optimálně by nahradily uschlé stříhané javory v jílovských ulicích. Stejně, jako dnes působí nenáležitě u gotického presbyteria kostela túje, vysazené zde před půlstoletím, kdy byly v módě (a jejichž odstranění připouštíme), budou zde záhy nenáležitě působit dnes módní malokorunné kultivary. Předmětem všeobecné kritiky je například vysázení malokorunných kultivarů místo vzrostlých lip centrální aleje k baroknímu špitálu v Kuksu.
Zanedbatelná není ani klimatická funkce vzrostlých lip, jejichž stín obyvatelé vyhledávají v létě na rozpáleném náměstí. S kácením lip nesouhlasíme, s výjimkou jedné poškozené, kterou požadujeme nahradit.
 Park na náměstí je jediný dlouhodobě kultivovaný přírodní prostor v širokém okolí. Navrhujeme podle jedné zachované kamenné lavičky park osadit jejími kopiemi. Projektované úpravy jsou finančně neúměrně nákladné, prostředky je lépe využít na degradované plochy (brownfields) a další potřebné investice. Park na náměstí potřebuje průběžnou péči kvalifikovaného zahradníka, kterou již mnoho let postrádá. Genia loci parku dotváří pomník padlým, (v projektu zbavený piety kruhovým korsem), a sakrální plastiky u kostela, upomínající, že se jedná o bývalý hřbitov.
Za neopodstatněné, zbytečně nákladné a ekologicky neperspektivní považujeme vybudování automatického závlahového systému, za extrémního sucha postačí kropení z hydrantu. 
Z uvedených důvodů nesouhlasíme s úpravou městského parku, tak, jak je navržena v projektu a navrhujeme, aby Stavební úřad vydal negativní územní rozhodnutí.


Za Občanské sdružení Krajina 2000 Ing. Otakar Šmíd, jednatel.

19.03.2010 13:14:16
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one