Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Kácení vzácných stromů v parku se přiblížilo

Kácení vzácných stromů v parku se přiblížilo - obrázek

Kácení vzácných stromů v parku se přiblížilo - obrázek

Snaha radnice Jílového u Prahy rekonstruovat park před kostelem, napsala další kapitolu. Na 23. března je stavebním úřadem města svoláno veřejné ústní projednání nad projektem architektky Drahomíry Kolmanové, který byl už jednou občany kritizován za necitlivý přístup k vzácným dřevinám.
Obyvatelé města, místní sdružení a spolky, které chtějí do výsledné podoby parku promluvit, mohou své námitky a připomínky zaslat nejpozději do dne, kdy ústní projednání proběhne. „Podání včasných adekvátních námitek je jednoznačným předpokladem pro úspěch v řízení  a úspěchu případného odvolání  proti nevyhovujícímu rozhodnutí směrem ke krajskému úřadu,“ domnívá se ekologický právník Michal Bernard.
Někteří obyvatelé města už si na radnici projekt Kolmanové prohlédli. „Paní architektka odmítá požadavek orgánu ochrany přírody na zachování cenných lip a argumentuje jejich chřadnutím, dokumentovaným lípou proti spořitelně, jejíž poražení a nahrazení novou, požadoval Okrašlovací spolek v Jílovém už téměř před rokem,“ zlobí se jednatel občanského sdružení Krajina 2000 Otakar Šmíd.
Dá se očekávat, že při větším zájmu obyvatel o ústní projednání, nebudou moct všichni do řízení zasáhnout, neboť projednání proběhne v kanceláři s kapacitou čtyř osob.
Otakar Šmíd proto navrhuje, aby většina námitek šla spíše písemnou formou. Radnice má v záloze organizační řešení.
„Zúčastní-li se veřejného ústního projednání více osob z řad veřejnosti a  mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného jednání, zvolí si společného zmocněnce,“ vzkázala obyvatelům Daniela Nahodilová ze stavebního úřadu.
O rekonstrukci a úpravě některých parkových ploch se v Jílovém u Prahy mluví už dlouho. Místní ekologové však nejsou příliš nadšeni tím, že první přichází na řadu park před kostelem. „Když se rozhlédnete po ulicích v Jílovém, opravdu se mi nezdá, že je to právě park u kostela, na jehož proměnu je nyní nejdůležitější proinvestovat miliony,“ uzavírá Šmíd.

(jan, foto: jm)

25.02.2010 12:51:31
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one