Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Jílovské vyhlídky očima krajiného ekologa Otakara Šmída - 2

Jílovské vyhlídky očima krajiného ekologa Otakara Šmída - 2 - obrázek

Jílovské vyhlídky očima krajiného ekologa Otakara Šmída - 2 - obrázek

Na vyhlídku Skalka.

Po březnové informaci o jižní větvi turistického okruhu Jílovské vyhlídky, bych chtěl čtenáře pozvat na vycházku větví severní. Od orientační tabule u kněžiště kostela sv. Vojtěcha jdeme, vedeni červenobílým čtvercem, parkem, uličkami a areálem Svatováclavských Lázní. Na konci města z Šenflukovy ulice odbočíme cestou dolů a na rozcestí vpravo mezi chatami.

Sledujíce značky stoupáme k vrcholu Skalky, kde Okrašlovací spolek postavil vyhlídkový altán. Lesy pod Skalkou, zvané Ostřetiny, jsou součástí přírodního parku Střed Čech, který se prostírá podél Zahořanského potoka až k Vltavě. Nejnápadnějším objektem uprostřed výhledu je protáhlý zalesněný vrchol keltského hradiště na Závisti. Vlevo jsou Brdy a Hřebeny, Praha je vpravo. Chrám sv. Víta se skromně krčí mezi sídlišti a přímo za ním se rýsuje za dobrého počasí hora Říp. Vzácně, za zvlášť jasného dne, se vlevo od Řípu vynoří Milešovka a vpravo od něj Ještěd. V neklidných dobách historie byly ze Skalky sledovány pohyby vojsk.


Do Sirotčí strouhy.

Ze Skalky sejdeme do osady Kamenná Vrata, kde jdeme doleva kolem statku. Pod ním odbočíme doprava po vrstevnici s hezkým výhledem. Část osady Kamenná Vrata po naší levé ruce, kde bydlí několik mladých jílovských rodin, by se, v případě realizace západní varianty dálnice D3, změnila v zející kráter. Než se ponoříme do lesa u Dubíku, zpětným pohledem vidíme vrch Ďábel, Brdy a Křivoklátskou vrchovinu. Lesem, který je také součástí přírodního parku Střed Čech a v němž se zachovaly staré statné buky, dojdeme k potůčku v Sirotčí strouze. Ta je opředena tajemnými pověstmi o dávné tragedii, ale hlavně je obývána vzácnými obojživelníky, mimo jiné mlokem skvrnitým.


K rybníku Ráčku.

Po překročení Sirotčí strouhy jdeme vpravo vzhůru na Radlík, k Lipovému vrchu, z nějž však bohužel, kvůli lesu na jedné a zástavbě na druhé straně, není žádný výhled. Z Radlíka je možno vrátit se do Jílového autobusem linky 332. Po překřížení silnice do Psár klesáme k malebnému rybníku Ráčku. Kdysi zde bylo příjemné koupání a odpočinek na trávníku, dnes má Ráček zase jiný, divočejší půvab.


Přes Chotouň na Rakovku.

Od Ráčku jdeme podél potoka, připojíme se k červené pásové značce a dojdeme do Chotouně, kde nás Přibíkův mlýn zaujme kovaným plotem, zhotoveným v Belgii podle historického vzoru, jakož i dobrou restaurací. Odbočuje zde další okružní trasa, značená modrobílým čtvercem, která vede Hornopožárskými lesy k Ježdíkovu lomu, na Kněží horu a ke štole v Halířích. My však pokračujeme naší trasou asi 100m po silnici a pak vpravo vzhůru k vyhlídce na Rakovce neboli U lavičky. Název místu dala lavička, postavená zde ve 30. létech 20. století. Mezitím ovšem podlehla vandalům i její novější následovnice a informační panel za plotem přilehlé zahrádky. Z Rakovky je hezký pohled do údolí Chotouňského potoka, na Drnku, Hornopožárské lesy s Kněží horou a vpravo na Boží skálu. Kolem školy se pak vracíme, odkud jsme vyšli. Délka této vycházky je asi 6 km.


Zdrávi došli!

Otakar Šmíd

04.05.2011 14:01:37
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one