Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Jílovské vyhlídky očima krajinného ekologa Otakara Šmída - 1

Jílovské vyhlídky očima krajinného ekologa Otakara Šmída - 1 - obrázek

Jílovské vyhlídky očima krajinného ekologa Otakara Šmída - 1 - obrázek

Navzdory tomu březen, jako první jarní měsíc, nedočkavce vyláká k vycházce do probouzející se přírody, kdy i rašící plevel je krásný. Nabízím pro tu příležitost po osmi létech zopakované pozvání na jižní polovinu okružní trasy Jílovské vyhlídky, vyznačené jílovským Okrašlovacím spolkem. Jedna generace za těch osm let dospěla, mnozí se přistěhovali a ostatní si osvěží vzpomínky.

Na Boží skálu a ke křížku nad Vráží.

Vyjdeme od orientační tabule u kněžiště kostela sv. Vojtěcha, vedeni červeným místním značením (diagonálně dělený červenobílý čtverec) parkem za muzeem, kde je rozcestí obou větví okruhu. My půjdeme vpravo, projdeme areálem po bývalém JZD a společně se zelenou pásovou značkou polní cestou dojdeme k první vyhlídce, Boží skále. Kámen s křížem pochází z lomu na vrcholu kopce. Pohled na Jílové od něj téměř neruší stavby z doby nedávné a ještě nedávnější. Dále cestou dojdeme k rozcestí s křížkem nad Vráží. Křížek i lavička s okolní přírodou tvoří harmonický celek. Výhled od něj je na jílovské „Zlaté Hory“, kam povede naše cesta po překročení údolí.

Přes Rejže a sv. Annu na rozhlednu.

Mírně vlevo a opět vpravo projdeme osadou dolů k silnici, po ní vlevo a po můstku přes potok. Kolem půvabného lesního jezírka stoupáme kolem studánky údolím V Rejžích až k rozcestí, od něhož pár kroků vpravo je žulová barokní výklenková kaple sv. Anny. Býval v ní obraz světice a hornický kahan. Malou odbočkou přes louku k terénnímu výběžku, (pozůstatek dolování), se otevře hezký pohled na Sázavu. Naše cesta pokračuje vzhůru nad osadou a na dalším rozcestí vpravo k rozhledně, která je v mezipatře anténní věže mobilního operátora na vrchu Pepři. Krásný rozhled je na jih na Benešovskou pahorkatinu, na východ na Blaník a Českomoravskou vrchovinu a na západ na Brdy a Křivoklátskou vrchovinu. Pohledu na sever si užijeme od altánu na Skalce, na severní větvi okružní trasy.

K Obrázku a Hraničnímu dubu.

Od rozhledny dojdeme na rozcestí s Luckým křížem, obnoveným na místě původního. Skupinky stromů a keřů v dohledu jsou v místech středověkých dolů. Původně gotický kostel Božího Těla na nynějším hřbitově ve středověku sloužil zdejší hornické osadě a je možná nejstarší dochovanou budovou v Jílovém. Pokračujeme vlevo horním okrajem Studeného, po silnici vpravo a na křižovatce vlevo směrem k Lukám pod Medníkem, v trase plánované západní varianty dálnice D3. Ze silnice odbočíme cestou do kopce vpravo, lesem a mezi chatami. Na rozcestí společně se žlutou pásovou značkou vpravo kolem křížku U Obrázku k lavičce s výhledem Dolním Studeným a Kocourským údolím k Sázavě. Od žluté značky záhy odbočíme vlevo Ostřetinským lesem, na rozcestí vpravo dolů. U lesního parkoviště překročíme silnici do Petrova a dojdeme k rozcestí. Rovně je odbočka k nejstaršímu stromu na Jílovsku, dubu ze 17. století, který je v rohu hranice jílovského katastru s bývalým arcibiskupským panstvím. Dnes je živá jedna z jeho tří mohutných větví.

Návrat přes Svatováclavské Lázně

Po návratu na rozcestí pokračujeme po značené trase, překročíme silnici do Zahořan a na rozcestí pod Skalkou, kde odbočuje severní větev okružní trasy, pokračujeme rovně. Cesta se spojí se silnicí do Jílového, z ní odbočíme vlevo u zahradní restaurace V Lázních a dojdeme ke kapli sv. Václava, postavené nad pramenem, dříve považovaným za léčivý. V kapli je novogotický oltář, péčí Okrašlovacího spolku opatřený jezdeckým obrazem sv. Václava od Inky Delevové. Kolem mokřadu, bývalého koupaliště a dále po silnici se vracíme do Jílového. Než se silnice stočí nebezpečnou zatáčkou bez chodníku vlevo, pokračujeme vpravo Karlovou ulicí a pak uličkou ve svahu zpět ke kostelu sv. Vojtěcha, odkud jsme vyšli.

Přeji krásné počasí s dalekým rozhledem a šťastný návrat! A ještě prosba: Pokud někde z jakéhokoli důvodu zmizela značka a způsobuje to nejistotu, dejte mi prosím vědět na smidotakar@seznam.cz. Děkuji!

Otakar Šmíd

04.05.2011 13:41:22
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one