Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví
Péče o místní lokality s přírodní hodnotou a zapojení do rozhodování o veřejné zeleni. 
 
Kandidáti SZ do zastupitelstva se během posledních let aktivně zapojili do péče o místní přírodní lokality a zeleň. Několik z nich aktivně působí v místních sdruženích (KRAJINA 2000, Okrašlovací spolek) a také tímto způsobem se zapojuje do správních řízení věnujících se veřejné zeleni. Hlavními místy, která udržují také kandidáti SZ, jsou Svatováclavské lázně, trasa „Jílovské vyhlídky“ nebo aleje a stromořadí v okolí města (pod Boží skálou, Třešňovka, stromořadí k Ráčku). 
Díky návrhům komise ŽP, jejíž předsedou je Pavel Hrabec, byly vypracovány návrhy na umístění nových stromů v aleji Třešňovka a v ulici Jana Morávka.
Obnova kolumbária u hřbitova
Dlouholetý člen SZ pan Otakar Šmíd upozornil jako první na katastrofální stav historické budovy kolumbária před hřbitovem. Současné vedení města projekt převzalo a dotáhlo do úspěšného konce díky dotaci Posázaví o.p.s.
Tlak na omezení stavebních ploch v novém územním plánu
Členové Strany zelených se jednoznačně vymezili proti nárůstu zastavěných ploch. Velmi problematickou je schválená lokalita komerční zástavby u plánovaného severního obchvatu města (Radlík – Jílové u Prahy). I přes odpor zastupitele SZ byla změna územního plánu s rostoucí rozlohou zástavby schválena. Šanci ale představuje příprava nového územního plánu, kde je možné přijmout rozumná opatření k omezení rozšiřující se zástavby na dosud nezastavěné horizonty v okolí města.
Seminář o trvale udržitelné dopravě - obrázek

Seminář o trvale udržitelné dopravě - obrázek

Na přelomu února a března (datum bude upřesněno) se uskuteční v Jílovém u Prahy seminář o trvale udržitelné dopravě. Hlavním organizátorem bude občanské sdružení Krajina 2000 a spoluorganizátorem zelený thik tank CEDR. Účastnit této panelové diskuse by se měli politici, dopravní experti i aktivisté z nevládní a občanské společnosti
Clean Up The World - Ukliďme Zemi - obrázek

Clean Up The World - Ukliďme Zemi - obrázek

18.4. 2009 (orientační datum) Zelení Dolního Posázaví se chtějí již podruhé zúčastnit akce Ukliďme Zemi. Tato mezinárodní akce je plánovaná na rozmezí března a dubna. Uklízet se bude pravděpodobně úsek od lázní sv. Václava ke Skalce.
Mezinárodní den koupání v řekách - obrázek

Mezinárodní den koupání v řekách - obrázek

18.7. 2009 je plánovaná společená akce zelených v Dolním Posázaví při Mezinárodním dni koupání v řekách. Uskuteční se na Žampachu na břehu řeky Sázavy.
Pouť krajinou, která nebude 4. ročník - obrázek

Pouť krajinou, která nebude 4. ročník - obrázek

12.9. 2009 se uskuteční v pořadí již čtvrtý pochod Krajinou, která nebude. I tentokrát bude pouť zakončena táborem u kaple sv. Václava se zajímavým hostem z oblasti ekologie.
Cyklojízda proti D3 - obrázek

Cyklojízda proti D3 - obrázek

3. 10. 2009 (orientační datum) pořádá Sdružení za obnovu Čtyřlístku (SzaoČ) ve spolupráci s Krajinou 2000 další cyklojízdu po trase budoucí dálnice D3 na Jílovsku a Benešovsku.
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one