Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Chybí peníze na nový park. Je třeba se vyvarovat nevratných kroků

 Chybí peníze na nový park. Je třeba se vyvarovat nevratných kroků - obrázek

Chybí peníze na nový park. Je třeba se vyvarovat nevratných kroků - obrázek

Dokud nebude zajištěn dostatečný objem finančních prostředků na rekonstrukci parku v Jílovém u Prahy, nemělo by docházel k žádným nevratným krokům, přejí si obyvatelé města.
Při veřejném projednání návrhu Drahomíry Kolmanové, který již nepočítá s dospělými lípami, ale pouze s malými stromovými zákrsky, vznesli obyvatelé Jílového u Prahy několik zásadních připomínek.
Například: Realizaci části projektu související s kácením lip po východní straně parku, tedy i zde plánovanou zídku, posunout do doby, kdy tyto lípy bude potřeba ze zdravotních důvodů porazit. Dalším požadavkem bylo upustit od vydláždění prostoru mezi pomníkem padlých a památným dubem.
Předseda Okrašlovacího spolku Ivo Nevečeřel požadoval přesazení starých keřů mimo náměstí. Tento nápad se nezamlouval ani přítomných ochráncům životního prostředí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o dospělé keře, je pravděpodobnost ujmutí velice nízká. Navíc hrozí při bagrování valu poničení kořenů okolních stromů,“ domnívá se Otakar Šmíd. Podle něj je výhodnější konifery po východním kraji parku ponechat mezi lípami a neduživé keře  uvnitř parku trpící nedostatkem světla odstranit. „ Tisy, které dobře snášejí zastínění, ponechat nízké,“ dodává Šmíd.
Veřejného projednání se zúčastnil ještě Pavel Hrabec z Krajiny 2000 a zastupitel za Stranu zelených Tomáš Svoboda. (jan)
01.04.2010 11:58:45
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one